[สอบ กพ 2557] สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 วุฒิ ปวช. – ป.โท

สอบ กพ 2557  สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 วุฒิ ปวช. – ป.โท

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2557  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 ให้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 ได้ดังต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 3. ระดับปริญญาตรี
 4. ระดับปริญญาโท
[สอบ กพ 2557] สำนักงาน กพ เปิดรับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 วุฒิ ปวช.-ป.โท

[สอบ กพ 2557] สำนักงาน กพ เปิดรับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ สอบ กพ 2557 สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557

 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในระดับต่างๆ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

การรับสมัครสอบ สอบ กพ 2557 สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557”

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ก.พ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

อ่านรายละเอียด ประกาศ สอบ กพ 2557  สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 เพิ่มเติมได้ที่นี่

>>>>สอบ กพ 2557 สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557.pdf

>>>>สอบ กพ คืออะไร<<<<

 

2 Comments on [สอบ กพ 2557] สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 วุฒิ ปวช. – ป.โท

 1. แสงเดือน // October 6, 2014 at 7:51 am // Reply

  สอบปี 2557 ไม่ทัน อยากทราบรอบต่อไปของการสอบ กพ 2558 คะช่วงไหนคะ
  ขอบคุณคะ

  • ติดตามอัพเดทข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะคะ แอดมินจะรายงานความคืบหน้าตลอดเวลาค่ะ

2 Trackbacks & Pingbacks

 1. สอบ กพ 2557 สำนักงาน กพ รับสมัครสอบ กพ ภาค ก ประจำปี 2557 กันแล้ว - PaLungJit.org
 2. สอบ กพ คือ

Leave a comment

Your email address will not be published.

*