[สอบครูผู้ช่วย 2557] สพฐ เปิดสอบครูผู้ช่วย 1,700 อัตรา เริ่ม 17 – 24 มีนาคม

[สอบครูผู้ช่วย 2557] สพฐ เปิดสอบครูผู้ช่วย 1,700 อัตรา เริ่ม 17 - 24 มีนาคม

สอบครูผู้ช่วย 2557

สอบครูผู้ช่วย 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประกาศเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 รวม 87 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,700 อัตรา โดยได้กำหนดปฏิทินการเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย 2557

>>ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2557

>>รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 17 – 24 มีนาคม 2557

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557

>>ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบครูผู้ช่วย 2557

 • ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน 2557
 • ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน 2557

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2557

>>สอบ ภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป

>>ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ADVERTISEMENT LINKS

SPONSORED LINKS

[สอบครูผู้ช่วย 2557] สพฐ เปิดสอบครูผู้ช่วย 1,700 อัตรา เริ่ม 17 – 24 มีนาคม

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบครูผู้ช่วย ใน 40 วิชาเอก รวมจำนวนทั้ง 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. ภาษาไทย  จำนวน 275 อัตรา
 2. คณิตศาสตร์  จำนวน 364 อัตรา
 3. ภาษาอังกฤษ  จำนวน 189 อัตรา
 4. ภาษาจีน จำนวน 45 อัตรา
 5. ภาษาเกาหลี  จำนวน 1 อัตรา
 6. ภาษาญี่ปุ่น  จำนวน 9 อัตรา
 7. ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 2 อัตรา
 8. วิทยาศาสตร์  จำนวน 65 อัตรา
 9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 31 อัตรา
 10. ฟิลิกส์  จำนวน 84 อัตรา
 11. เคมี  จำนวน 28 อัตรา
 12. ชีววิทยา จำนวน 18 อัตรา
 13. สังคมศึกษา จำนวน 94 อัตรา
 14. พลศึกษา จำนวน 66 อัตรา
 15. สุขศึกษา  จำนวน 7 อัตรา
 16. ดนตรีศึกษา จำนวน 29 อัตรา
 17. ดนตรีไทย  จำนวน 15 อัตรา
 18. ดนตรีสากล  จำนวน 21 อัตรา
 19. ดุริยางคศิลป์  จำนวน 2 อัตรา
 20. ศิลปศึกษา  จำนวน 30 อัตรา
 21. ทัศนศิลป์  จำนวน 5 อัตรา
 22. วิจิตรศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
 23. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 24. คอมพิวเตอร์ จำนวน 52 อัตรา
 25. อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 6 อัตรา
 26. เกษตร  จำนวน 8 อัตรา
 27. คหกรรม จำนวน 9 อัตรา
 28. ปฐมวัย / อนุบาลศึกษา จำนวน 111 อัตรา
 29. ประถมศึกษา จำนวน 46 อัตรา
 30. จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 11 อัตรา
 31. เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 32. บรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
 33. การเงิน/บัญชี  จำนวน 10 อัตรา
 34. วัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 35. โสตทัศนศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
 36. ธุรกิจ  จำนวน 1 อัตรา
 37. การศึกษาพิเศษ  จำนวน 4 อัตรา
 38. กิจกรรมบำบัด จำนวน 4 อัตรา
 39. กายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา
 40. หูหนวกศึกษา จำนวน 4 อัตรา

ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง จำนวน 81 อัตรา  สพป.ภูเก็ต จำนวน 73 อัตรา สพม. 2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา  สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา  สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. [สอบครูผู้ช่วย 2557] สพฐ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 1,700 อัตรา เริ่ม 17 – 24 มีนาคม - PaLungJit.org

Leave a comment

Your email address will not be published.

*