[สมัครงาน อบจ] อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 52 อัตรา 25 มีค.-10 เมย.57

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน อบจ. 52 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน อบจ. 52 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน อบจ. 52 อัตรา

สมัครงาน อบจ. อัพเดทล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครงาน อบจ. ประำจำปี 2557 กันแล้วนะคะ ครั้งนี้ องค์กาีรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของ อบจ.พิษณุโลก รวม 52 อัตรา ซึ่งผู้สนใจสมัครงาน อบจ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ได้ด้ังนี้ค่ะ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา  จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยบรรณารักษ์  จำนวน 2 อัตรา
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จำนวน 5 อัตรา
 14. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 2 อัตรา
 15. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 6 อัตรา
 16. พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
 17. นักการภารโรง  จำนวน 2 อัตรา
 18. คนงาน  จำนวน 13 อัตรา
 19. คนสวน  จำนวน 7 อัตรา

========================================================================

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

========================================================================

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน อบจ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายน 2557 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการเข้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก http://job.ppao.go.th หรือ http://www.ppao.go.th หัวข้อ “รับสมัครสรรหาและเลือกสรร”

========================================================================

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบก่อนวันดำเนินการประเมินสมรรถนะ 5 วันทำการ

========================================================================

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

lnwtalk.com

Leave a comment

Your email address will not be published.

*