สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 วิชาเอก 300 อัตรา ถึง 25 พฤษภาคม 2558

 

        สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งให้บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 45 อัตรา ถึงวันที่ 7 พ.ค. 58

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 45 อัตรา ถึงวันที่ 7 พ.ค. 58
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
วันที่ลงประกาศ

1
เจ้าหน้าที….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง การเกษตร นักวิชาการการเกษตรด้านปฐพีวิทยา ถึง 19 พ.ค. 58

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง การเกษตร นักวิชาการการเกษตรด้านปฐพีวิทยา ถึง  19 พ.ค. 58
 

กรมวิชาการเกษตรได้เปิด….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับเป็นข้าราชการ 36 อัตรา ถึง 1 พ.ค.58

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับเป็นข้าราชการ 36 อัตรา ถึง 1 พ.ค.58
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ว….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน รวม 136 อัตรา ถึงวันที่ 30 เมษา 58

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน รวม 136 อัตรา ถึงวันที่ 30 เมษา 58
 

กองบัญชาการกองทัพไทยไ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)เขต 2 (ชลบุรี) เขต 3 (ภาคกลาง) รับสมัครพนักงาน 27-30 เมษา 58

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)เขต 2 (ชลบุรี) เขต 3 (ภาคกลาง) รับสมัครพนักงาน 27-30 เมษา 58
 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงาน จำนวน 80 อัตรา ถึง 27 เมษา 2558

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงาน จำนวน 80 อัตรา ถึง 27 เมษา 2558
 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครพนักงาน ถึง 20 เมษา 58

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครพนักงาน ถึง 20 เมษา 58
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มีความประสงค….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท TOT รับสมัครพนักงานหลายอัตรา 2558

บริษัท TOT รับสมัครพนักงานหลายอัตรา 2558
บริษัท ToT ได้มาการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นพนักงานด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นช่าง ผู้ช่วนทันตแพท….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โฆษณา advertising

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 45 อัตรา ถึงวันที่ 7 พ.ค. 58

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 45 อัตรา ถึงวันที่ 7 พ.ค. 58 ..อ่านต่อ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ..อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง การเกษตร นักวิชาการการเกษตรด้านปฐพีวิทยา ถึง 19 พ.ค. 58

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง การเกษตร นักวิชาการการเกษตรด้านปฐพีวิทยา ถึง  19 พ.ค. 58   ..อ่านต่อ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับเป็นข้าราชการ 36 อัตรา ถึง 1 พ.ค.58

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับเป็นข้าราชการ 36 อัตรา ถึง 1 พ.ค.58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ..อ่านต่อ
โฆษณา advertising

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน รวม 136 อัตรา ถึงวันที่ 30 เมษา 58

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน รวม 136 อัตรา ถึงวันที่ 30 เมษา 58   ..อ่านต่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)เขต 2 (ชลบุรี) เขต 3 (ภาคกลาง) รับสมัครพนักงาน 27-30 เมษา 58

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)เขต 2 (ชลบุรี) เขต 3 (ภาคกลาง) รับสมัครพนักงาน 27-30 เมษา 58   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)เขต 2 (ชลบุรี) เขต 3 (ภาคกลาง) ..อ่านต่อ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครพนักงาน ถึง 20 เมษา 58

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครพนักงาน ถึง 20 เมษา 58 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ..อ่านต่อ
โฆษณา advertising
1 2 3 73